Odredbe i uvjeti mobilne aplikacije DiBooq

THE
Dibooq GmbH
Heinrich Mann Allee 3b
14473 Potsdam
Njemačka

 

Opći propisi

Općenito i opseg

(1) Ovi Opći uvjeti DiBooq mobilne aplikacije (“OU”) su između DiBooq GmbH, Heinrich-Mann-Allee 3b, 14473 Potsdam, Njemačka (u daljnjem tekstu također “mi” ili “DiBooq”) i korisnika (u daljnjem tekstu “korisnici” ili “Dir”) softvera za mobilne uređaje koji nudimo (“mobilne aplikacije” ili “aplikacije”). Ovi uvjeti reguliraju uvjete za preuzimanje i korištenje naših aplikacija. Korištenjem naših aplikacija korisnik prihvaća ove uvjete.

(2) Ovi opći uvjeti vrijede bez obzira nastupate li kao potrošač, poduzetnik ili trgovac. Za potrošače vrijede određene posebnosti koje u ovim Općim uvjetima po potrebi ističemo na odgovarajućim mjestima.

(3) Vaši opći uvjeti prodaje ne vrijede, bilo da se izričito pozivate na njih ili im se mi izričito ne protivimo. Vaši opći uvjeti prodaje čine dio ovog ugovora samo ako ih izričito prihvatimo. Pojedinačni ugovori sklopljeni između nas u ponudama, potvrdama narudžbi, izjavama o prihvaćanju itd. imaju prednost u odnosu na odredbe ovih Općih uvjeta.

 

Predmet ugovora

(1) Mobilna aplikacija DiBooq je SaaS (Software as a Service) rješenje (u daljnjem tekstu i “softver”, “DiBooq mobilna aplikacija” ili “usluge”). Pregled svih usluga koje nudi softver dostupan je u opisu usluge koji se u trenutnoj verziji može pogledati na našoj web stranici dibooq.com/fr/legal/service_description .

(2) Konkretni elementi usluge koju pružamo u okviru ugovornog odnosa s vama mogu proizaći iz opisa usluge, vaše narudžbe ili narudžbe/potvrde narudžbe.

 

Korištenje naših usluga i registracija

(1) Za pristup mobilnoj aplikaciji potrebno je preuzeti i instalirati mobilnu aplikaciju s App Storea, poput Apple App Store ili Google Play i sl. (u daljnjem tekstu “App Store”). Da biste to učinili, potrebno je imati račun za predmetnu trgovinu aplikacija.

(2) Funkcionalnost aplikacije može se razlikovati ovisno o operativnom sustavu. Funkcije su opisane u specifikacijama. Hardverski i firmverski zahtjevi za pokretanje aplikacije na uređajima navedeni su u App Storeu.

(3) Zadržavamo pravo modificirati našu mobilnu aplikaciju u bilo koje vrijeme i na način koji je razuman za korisnika, na primjer za razvoj i poboljšanje njezine kvalitete, kako tehničke tako i sadržajne.

(4) Ne jamčimo da će unosi koje ste unijeli na popis osobnih favorita aplikacije (npr. bilješke, oznake, itd.) biti trajno spremljeni. Konkretno, možda više neće biti dostupni nakon ažuriranja.

(5) Za korištenje naših usluga potrebna je besplatna registracija korisnika. Registrirati se kao korisnik mogu samo neograničeno poslovno sposobne fizičke osobe.

Da biste se registrirali, morate ispuniti obrazac za registraciju koji je dostupan pomoću našeg softvera u potpunosti i istinito, navodeći adresu e-pošte, ime i prezime, te nam ga poslati. Imamo pravo zatražiti pisani dokaz za provjeru dostavljenih podataka.

Slanjem obrasca za registraciju dajete nam obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora o korištenju besplatne osnovne verzije. Korisnički ugovor sklapa se našom potvrdom registracije i aktivacije vašeg korisničkog računa (računa). Svaki korisnik može se registrirati samo jednom.

 • Za korištenje naših usluga potrebni su najmanje sljedeći tehnički uvjeti:
 • Standardna DSL/WLAN/Internet veza
 • Trenutna aplikacija
 • Pametni telefon s trenutnim operativnim sustavom
 • Imamo pravo isključiti vas iz korištenja naših usluga i izbrisati vaš članski račun i sve usluge koje ste rezervirali ako imamo razloga vjerovati da ste prekršili materijalne obveze ovih odredbi i uvjeta ili zakona. Obavijestit ćemo vas o predloženom isključenju e-poštom i dati vam priliku da reagirate. U svim slučajevima uzet ćemo u obzir vaše legitimne interese. Pravo na izvanredni otkaz ostaje nepromijenjeno.

 

Vaše pravo korištenja naših usluga

(1) Preuzimanjem naše aplikacije stječete licencu vremenski ograničenu na trajanje instalacije, koja nije isključiva i neprenosiva za preuzimanje, instaliranje i korištenje aplikacije na bilo kojem kompatibilnom terminalu čiji ste vi vlasnik ili koji je pod tvojom kontrolom. Pravo korištenja uključuje i sva ažuriranja (nadogradnje, zakrpe itd.).

(2) Također stječete jednostavno i neprenosivo pravo korištenja sadržaja pregledanog u aplikaciji. Pravo korištenja ovlašćuje korisnika za preuzimanje sadržaja na svoj terminal kao i za konzumaciju sadržaja. Vremenski je ograničen na dogovoreno trajanje korištenja za odgovarajuće sadržaje.

(3) Sadržaj naših usluga (osobito u našoj aplikaciji) naše je isključivo vlasništvo ili isključivo vlasništvo odgovarajućih prava ili davatelja licence. Naš je sadržaj zaštićen nacionalnim i međunarodnim zakonom, posebice autorskim pravima. Zadržavamo sva prava, posebice autorska prava i prava na zaštitni znak, na aplikacije i sav sadržaj koji je dostupan u aplikacijama. Konkretno, sadržaj aplikacije je baza podataka koju smo sami izradili, odnosno baza podataka u smislu članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti podataka. 2, 87a st. 1 UrhG kao i, gdje je primjenjivo, jezikoslovna djela prema § 2 UrhG. Povezani programi također su zaštićeni autorskim pravom kao kod prema §§ 69a i sljedećim Zakonom o autorskim pravima.

(4) Distribucija, reprodukcija, iskorištavanje ili bilo koje drugo neovlašteno kršenje naših prava industrijskog i intelektualnog vlasništva podliježe građanskom i/ili kaznenom gonjenju.

(5) Zadržavate sva prava na informacije koje objavite. Dodavanjem sadržaja našoj DiBooq mobilnoj aplikaciji dajete nam neekskluzivnu, besplatnu i slobodno opozivu licencu u bilo kojem trenutku da ovaj sadržaj učinimo javno dostupnim trećim stranama širom svijeta kao dio naših usluga. Licenca prestaje važiti ako izbrišete sadržaj koji ste objavili.

 

Dostupnost

Iz tehničkih razloga ne možemo jamčiti stalnu i potpunu dostupnost poslužitelja na kojima rade naše usluge. Dostupnost naše mobilne aplikacije DiBooq ili određenih usluga stoga može biti privremeno ograničena, posebice zbog potrebe održavanja ili popravka.

 

Ograničenja odgovornosti

(1) Pri odabiru, upravljanju i ažuriranju sadržaja vodimo brigu koju bismo inače očekivali od agencije. Ne jamčimo točnost, pravovremenost i potpunost sadržaja koji su dostupni, niti njihov odabir ili kompilaciju. To se posebno odnosi na slike i tekstove trećih strana objavljene na internetu.

(2) U mjeri u kojoj dostupnost aplikacije ovisi o uslugama trećih strana (osobito pružatelja telekomunikacijskih usluga), ne jamčimo tu dostupnost.

(3) Za materijalne i pravne nedostatke odgovaramo sukladno zakonskim propisima.

(4) Naša odgovornost proizašla iz ugovora sklopljenog između nas, bez obzira na pravnu osnovu, za vašu štetu koja ne proizlazi iz povrede života, tjelesnog integriteta ili zdravlja, ograničena je na iznos štete koji je obično predvidiv u trenutku sklapanja ugovora ugovora i, u suštini, na bitne ugovorne obveze, ukoliko štetu nismo prouzročili namjerno ili krajnjom nepažnjom od strane nas ili od strane pravnog zastupnika ili pomoćnika izvršenja.

(5) Ovo ograničenje odgovornosti ne primjenjuje se ako je šteta nastala zbog namjernog ili grubog nemara kršenja bitnih ugovornih obveza s naše strane ili sa strane pravnog zastupnika ili posrednika. . Bitna ugovorna obveza je obveza čije ispunjenje omogućuje ispravno izvršenje ugovora i za koju možete očekivati ​​da će se redovito poštovati.

 

Načela pružanja naših usluga

(1) S našim softverom i njegovim funkcijama pružamo vam samo tehničku osnovu za svrhe koje treba reproducirati (posebno pogledajte opis usluga na dibooq.com/fr/legal/service_description ). Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za radnje koje se izvode s našim softverom ili za sadržaj obrađen s našim softverom. Sporazumi i ugovori koje ste sklopili sa svojim kupcima, partnerima, zaposlenicima itd. ili se zakon primjenjuje isključivo na sve radnje koje izvodite i sav sadržaj koji obrađujete s našim softverom.

(2) Korištenje naših usluga u načelu podliježe sljedećim uvjetima. pravila najamnog prava. Mjere održavanja kao što su rješavanje problema, ažuriranja ili razvoj sastavni su dio naše usluge. Dodatna pomoć se nudi ako je dogovoreno. Osim mjera održavanja, primjenjuje se zakonsko pravo na nedostatke u najmu.

(3) Prilagodbe, izmjene i dodaci našim uslugama kao i mjere za otkrivanje i ispravljanje kvarova rezultirat će samo prekidom ili privremenim smanjenjem pristupačnosti ako se to pokaže apsolutno potrebnim iz tehničkih razloga. Veće radove na održavanju koji bi mogli uzrokovati kvar naših usluga u načelu ćemo izvršiti mi. pružati usluge izvan redovnog radnog vremena.

(4) Ne smijete prenositi naše usluge trećim stranama za komercijalnu upotrebu.

(5) Morate sami poduzeti odgovarajuće mjere protiv gubitka vašeg sadržaja.

(6) Putem poveznica ili značajki u našim Uslugama možete pristupiti web stranicama i softveru trećih strana kojima ne upravljamo mi i za koje nismo odgovorni. Takve veze ili značajke su ili jasno identificirane ili prepoznatljive promjenom u retku adrese preglednika ili promjenom korisničkog sučelja.

(7) Zadržavamo pravo izmjene, prilagodbe i povećanja ili smanjenja funkcionalnosti naših usluga kao i povezanih dokumenata i dodataka, uzimajući u obzir vaše interese, u mjeri u kojoj to ne predstavlja kršenje naših glavnih ugovornih obveza . Obavijestit ćemo vas unaprijed o važnim promjenama i prilagodbama koje mijenjaju ugovorni odnos. Imate pravo prigovora na promjene. Ako to učinite, pokušat ćemo zajedno pronaći alternative. Ukoliko se isti ne pronađu, obje strane imaju pravo izvanredno raskinuti ovaj ugovor.

(8) Štitimo naše sustave od napada virusa. Međutim, virusni napad nikada se ne može potpuno isključiti. Nadalje, može se dogoditi da neovlaštene treće strane pošalju poruke pod našim imenom bez našeg pristanka, koje sadrže npr. viruse ili tzv. spyware ili koje povezuju na web sadržaj koji sadrži viruse ili spyware. Mi na to nemamo utjecaja. Stoga biste trebali provjeriti sve dolazne poruke koje su poslane pod našim imenom. Ovo se također odnosi na moguće poruke drugih korisnika.

(9) Nismo odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak podataka koji mogu nastati instalacijom softvera čiji mi nismo autori na vašim terminalima.

(10) Suglasni ste da nećete koristiti svoj terminal ili trgovinu aplikacija ili račun aplikacije, ime za prijavu ili lozinku drugog korisnika ni pod kojim okolnostima bez ovlaštenja. Ako treća strana koristi jedan od računa nakon što ste dobili pristupne podatke jer ih niste dovoljno zaštitili od stranog pristupa, morate dopustiti da se prema vama postupa kao da ste sami postupili.

(11) U slučaju osnovane sumnje da su pristupni podaci poznati trećim neovlaštenim osobama, imamo pravo, ali ne i obvezu, iz sigurnosnih razloga sami promijeniti pristupne podatke ili blokirati korištenje računa. diskrecija i bez prethodne najave. Odmah ćemo vas obavijestiti, a na zahtjev ćemo vam u razumnom roku dostaviti nove pristupne podatke. Nemate pravo na vraćanje izvornih pristupnih podataka.

(12) Morate nas odmah obavijestiti čim postanete svjesni da neovlaštene treće strane imaju pristup vašem App Store računu ili da neovlaštene treće strane koriste vaš uređaj. Skrećemo Vam pozornost da se pristupni podaci moraju redovito mijenjati iz sigurnosnih razloga.

(13) Prilikom korištenja naših usluga zabranjeno je

 • krše zaštitna prava trećih strana, poput zaštitnih znakova, autorskih prava i prava na imenovanje
 • uznemiravati druge korisnike i treće strane,
 • Koristiti mjere, mehanizme ili softver koji se odnosi na aplikaciju DiBooq Mobile koji može ometati rad i rad aplikacije DiBooq Mobile,
 • poduzeti mjere koje bi mogle rezultirati nerazumnim ili prekomjernim opterećenjem tehničkih mogućnosti aplikacije DiBooq Mobile,
 • Blokirati, prebrisati ili modificirati sadržaj,
 • dodavati elemente DiBooq Mobile aplikaciji ili mijenjati, brisati ili na drugi način modificirati elemente DiBooq Mobile aplikacije,
 • kopirati, izdvojiti ili na drugi način koristiti grafičke elemente ili pokušati dekompilirati izvorni kod aplikacije DiBooq Mobile (podložno § 69e UrhG),
 • koristiti alate koji ometaju rad mobilne aplikacije DiBooq (osobito „botove“, „hakove“ itd.),
 • dobiti vrhunske funkcije ili druge pogodnosti, kao što je sustavna ili automatska kontrola aplikacije DiBooq Mobile ili određenih funkcija aplikacije DiBooq Mobile, korištenjem softvera trećih strana ili drugih aplikacija ili iskorištavanjem pogrešaka u programu za vlastitu korist (“iskorištava “),
 • distribuirati komercijalne oglase za proizvode ili programe trećih strana u vezi s našim uslugama,
 • koristiti dokumente, datoteke, računalne sustave trećih strana i podatke koji sadrže zlonamjerni kod ili viruse u vezi s našim uslugama,
 • koristiti mehanizme, softver i skripte izvan ponuđenih funkcionalnosti i sučelja, posebno ako to blokira, mijenja, kopira ili prepisuje naše usluge, i
 • naštetiti našim uslugama mijenjanjem podataka (§ 303a Kaznenog zakona), izvođenjem računalne sabotaže (§ 303b Kaznenog zakona), krivotvorenjem dokaznih podataka (§ 269, 270 Kaznenog zakona), brisanjem podataka (§ 274 Kaznenog zakona). zakonika), počinjenje računalne prijevare (§ 263a Kaznenog zakona), špijuniranje podataka (§ 202a Kaznenog zakona), presretanje podataka (§ 202b Kaznenog zakona) ili počinjenje drugih kaznenih djela.

 

Trajanje ugovora i povlačenje/raskid

(1) Ugovor koji se odnosi na mobilnu aplikaciju DiBooq u njenoj osnovnoj funkciji sklapa se na neodređeno vrijeme. Raskid je moguć u bilo kojem trenutku bez poštivanja roka. Raskid se može izvršiti odgovarajućim prekidom usluga u vašem administrativnom području (brisanje računa).

(2) U svakom trenutku moguća je nadogradnja odabranog cjenovnog modela ili rezervacija posebnosti. Smanjenje broja korisnika ili snižavanje cjenovnog modela ili otkazivanje pojedinih nadogradnji i značajki moguće je u bilo kojem trenutku, uz obavijest mjesec dana na kraju odabranog razdoblja. Nema povrata plaćenih/isplaćenih naknada za tekuće razdoblje.

(3) Kada raskid ugovora putem DiBooq Mobile aplikacije u svojoj osnovnoj funkciji stupi na snagu, vaš račun kreiran u DiBooq Mobile aplikaciji bit će izbrisan. Možete izvesti sadržaj obrađen našim uslugama dok se ne izbriše. Nakon toga u potpunosti ćemo vam ukloniti pristup. Možemo pružiti usluge podrške vezane uz raskid na zahtjev i, gdje je primjenjivo, uz posebnu naknadu. Sadržaj koji ste podijelili s drugim korisnicima mobilne aplikacije DiBooq kao i korisnicima aplikacije DiBooq za stolna računala ostaje s njima čak i nakon što izbrišete svoj račun.

(4) Pravo na izvanredni raskid ovog ugovora iz ozbiljnih razloga ostaje nepromijenjeno.

 

Mjesto nadležnosti

Ako poslujete kao tvrtka ili ste trgovac u smislu Njemačkog trgovačkog zakonika, naš registrirani ured je mjesto jurisdikcije za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora. Za ugovore sklopljene s potrošačima primjenjuju se zakonske odredbe o nadležnom sudu.

Online rješavanje sporova

Informacije o online rješavanju sporova za potrošače: Skrećemo vam pozornost na mogućnost rješavanja sporova putem interneta (tzv. “OS platforma”). Potrošači mogu koristiti ODR platformu kao kontaktnu točku za izvansudsko rješavanje sporova u vezi s ugovornim obvezama koje proizlaze iz online kupnje ili ugovora o uslugama. OS platforma je dostupna putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nismo spremni sudjelovati u rješavanju sporova putem ove OS platforme.

 

Propisi o naplativim uslugama

Rođenje ugovora za korištenje plaćenih usluga

(1) Ugovor o korištenju plaćenih usluga sklapa se na sljedeći način (u skladu s točkom 12.2. u vezi s kupnjom aplikacija koje se plaćaju i kupnjom putem aplikacije):

(2) U našoj mobilnoj aplikaciji pronaći ćete informacije o sadržaju i cijenama plaćenih usluga koje nudimo. Ovi podaci još uvijek ne predstavljaju ponudu za sklapanje ugovora o korištenju naših usluga.

(3) Isključivo slanjem odgovarajućeg obrasca za rezervaciju dajete nam obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora o pripadajućim uslugama.

(4) Prije slanja obrasca za rezervaciju obavještavamo Vas da je rezervacija naplativa te Vam dajemo priliku pročitati ove Opće uvjete.

(5) Nadalje, prije slanja obrasca za rezervaciju, dajemo vam mogućnost da provjerite svoje podatke i po potrebi ih ispravite.

(6) Nakon slanja obrasca za rezervaciju, od nas ćete dobiti potvrdu o primitku Vaše rezervacije na e-mail adresu koju ste nam dostavili. Ova potvrda primitka u načelu također predstavlja prihvaćanje vaše ponude za rezervaciju usluge.

(7) U ovom e-mailu ili u zasebnom e-mailu poslat ćemo vam tekst ugovora (koji se sastoji od narudžbe, Općih uvjeta te potvrde narudžbe i računa) (potvrda ugovora).

(8) Potpuna uplata za kupljene usluge omogućuje vam trenutni pristup uslugama.

(9) Kupnje putem aplikacije i unutar aplikacije vrše se na sljedeći način:

(10) Kupnja i preuzimanje verzije koja se plaća ili ažuriranje naše aplikacije DiBooq Mobile obavlja se u App Storeu (dalje u tekstu „kupnja aplikacije“). Obradu kupnje aplikacije provodi App Store. Sklapanje ugovora i obrada plaćanja regulirani su uvjetima App Storea.

(11) Kupnja plaćenih funkcija moguća je, gdje je primjenjivo, izravno u mobilnoj aplikaciji (u daljnjem tekstu “kupnja putem aplikacije”). Obradu kupnje putem aplikacije provodi App Store. Sklapanje ugovora i obrada plaćanja regulirani su uvjetima App Storea.

(12) “Kupnja” plaćene verzije aplikacije DiBooq Mobile ili ažuriranja i/ili stjecanje plaćenih značajki u osnovi znači da ne trebate platiti za korištenje aplikacije. samo davanje prava na korištenje. Opseg i trajanje dodijeljenog prava korištenja ovisi o dotičnoj usluzi (pravo korištenja vidi gore).

 

Naknada i uvjeti plaćanja

(1) U načelu možete koristiti naše usluge. prema uvjetima odabranog cjenovnog modela, dostupnog na dibooq.com/fr/legal/service_description ili prema uvjetima personalizirane ponude koju ste kreirali za sebe.

(2) Svaka naknada je bez poreza. PDV po zakonskoj stopi koja je na snazi ​​u vrijeme i na mjestu pružanja usluga.

(3) Naknada za usluge koje trebamo pružiti mora se platiti unaprijed za odabrano obračunsko razdoblje. Ako se naša naknada izračunava na temelju provizija, račun se u pravilu izdaje svaki mjesec unazad.

(4) Naše fakture dospijevaju na naplatu nakon što ih primite i moraju se platiti bez odbitka u roku od četrnaest kalendarskih dana.

Obrada plaćanja

Obrada kreditne kartice, GIROPAY, AUTOMATSKI PRIJENOS i SEPA DELIVERY načina plaćanja provodi se u suradnji sa Stripe Payments Europe, Ltd, c/o A&l Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, Irska (u daljnjem tekstu “Stripe” “), prema uvjetima korištenja Stripea, dostupnih na https://stripe.com/de/terms, kojima Dibooq dodjeljuje svoj zahtjev za plaćanje. Stripe prikuplja iznos fakture s klijentove kreditne kartice ili bankovnog računa. U slučaju ustupanja, plaćanje se može izvršiti samo Stripeu s učinkom razduženja. Kreditna kartica se tereti odmah nakon slanja narudžbe kupca u internetskoj trgovini ili nakon dva dana SEPA izravnim terećenjem. Čak i ako Dibooq odabere način plaćanja kreditnom karticom, SEPA izravnim zaduženjem, Giropayom ili TRENUTNIM PRIJENOSOM putem Stripea, Dibooq ostaje odgovoran za opće upite kupaca, na primjer pritužbe, izjave i slanje opoziva ili kreditnih bilježaka.

 

Pravo na povlačenje

 • Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.
 • Rok za odustajanje je četrnaest dana od dana sklapanja ovog ugovora.

Da biste iskoristili svoje pravo na odustanak, morate nam poslati

DiBooq GmbH
Heinrich Mann Allee 3b
14473 Potsdam
pozdrav@DiBooq.com
Tel: +49 331 769 975 30

jasnom izjavom (na primjer, pismom poslanim poštom ili e-poštom) vaše odluke o povlačenju iz ovog ugovora. Da biste to učinili, možete koristiti priloženi model obrasca za odustajanje, koji međutim nije obvezan.

 • Da bi rok za odustanak bio poštivan, dovoljno je da prije isteka roka za odustanak pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na odustanak.
 • Posljedice povlačenja:

Ako opozovete ovaj ugovor, nadoknadit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas bez odgode, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem opozivu ovog ugovora. Za ovu nadoknadu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili tijekom početne transakcije, osim ako s vama nije izričito drugačije dogovoreno; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene nikakve naknade za ovu nadoknadu.

 • Pravo na opoziv prestaje čim je izvršena usluga na koju se odnosi opozvana rezervacija.

– Kraj pravnih informacija o pravu na povlačenje –

 

Predložak obrasca za povlačenje

(Ukoliko želite otkazati ugovor/uslugu/rezervaciju, možete nam vratiti ovaj uredno popunjen obrazac. Međutim, niste obavezni poštovati ovaj obrazac).

upaliti:
DiBooq GmbH
Heinrich Mann Allee 3b
14473 Potsdam
pozdrav@dibooq.com
Tel: +49 331 769 975 30

Ovime opozivam ugovor koji sam/smo sklopili za pružanje sljedeće usluge (*)

Naručeno (________________)/primljeno (__________________)

Ime potrošača ___________________

Anschrift des/der Verbraucher(s) _________________________________________________________________

Potpis potrošača __________________

(samo u slučaju komunikacije na papiru)

Datum __________________

(*) Brisati prema potrebi.

Ažurirano: rujan 2022

 

Drugi

 • Za odnos između korisnika i ugovorne strane primjenjuje se isključivo pravo Savezne Republike Njemačke. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980. (CISG) se ne primjenjuje.
 • Dodatni usmeni dogovori ili odstupanja od gore navedenih T&C nisu pravno obvezujući.
 • Da bi bio valjan, izmjene i dopune ovog ugovora moraju biti sastavljene u tekstualnom obliku. Promjene ugovora stupaju na snagu ako se ne usprotivite promjeni u roku od mjesec dana od primitka obavijesti o promjeni u tekstualnom obliku i ako smo Vas unaprijed obavijestili o Vašem pravu na prigovor. Ukoliko se protivite promjeni, ugovor ostaje nepromijenjen te imamo pravo izvanredno raskinuti ugovor uz otkazni rok od mjesec dana prije isteka sljedećeg kalendarskog mjeseca. Pisani oblik također se primjenjuje na izmjenu ove klauzule obrasca. To ne utječe na prioritet pojedinačnih pomoćnih ugovora.
 • U mjeri u kojoj ugovor ili ovi opći uvjeti isporuke sadrže regulatorne praznine, pravno valjane odredbe koje su ugovorne strane dogovorile u skladu s ekonomskim ciljevima ugovora i svrhom ovih uvjeta smatrat će se dogovorenim da popune te praznine. uvjete isporuke, ako su bili svjesni regulatorne praznine.
 • Ako bilo koja odredba ovih općih uvjeta jest ili postane nevažeća ili neprovediva, ostale odredbe ovih općih uvjeta ostaju nepromijenjene, osim ako brisanje određenih klauzula stavlja ugovornu stranu u nepovoljan položaj toliko nerazumno da se od nje ne može zahtijevati da održava ugovor.
 • Nemate pravo prenijeti na drugu osobu prava iz ugovora sklopljenog s nama.

 

Zaštita podataka

Svi pravni odnosi uređeni su našim pravilima o privatnosti, koja se mogu vidjeti na https://www.dibooq.com/de/datenschutzerklaerung/ .

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner