113 Fulton Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000

Zaštita podataka

1. Zaštita podataka na prvi pogled

Opće informacije

Sljedeće informacije pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovo web mjesto. Osobni podaci su svi podaci koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove podatke za kontakt možete pronaći u odjeljku „Napomena o odgovornom tijelu” u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo Vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju kada nam ih dostavite. To može biti npr. To mogu biti, na primjer, podaci koje unosite u obrazac za kontakt.

Ostale podatke automatski ili uz vaš pristanak prikupljaju naši IT sustavi kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pristupa stranici). Ovi se podaci automatski prikupljaju čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Neki od podataka prikupljaju se kako bi se osiguralo da web stranica radi bez grešaka. Drugi podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

U svakom trenutku imate pravo besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi Vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje ovih podataka. Ukoliko ste dali privolu za obradu podataka, tu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku u budućnosti. Također imate pravo, pod određenim okolnostima, opozvati ograničenje obrade u budućnosti. Također imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših osobnih podataka ograniči u određenim okolnostima. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku u vezi s ovim ili ako imate dodatnih pitanja o zaštiti podataka.

Analitika i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se prvenstveno događa s takozvanim programima za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Hosting

Vanjski hosting

Ovu web stranicu hostira vanjski pružatelj usluga (hoster). Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima domaćina. To može uključivati ​​IP adrese, zahtjeve za kontakt, meta i komunikacijske podatke, podatke o ugovoru, podatke za kontakt, imena, pristup web stranici i druge podatke generirane putem web stranice.

Host se koristi u svrhu ispunjavanja ugovora s našim potencijalnim i postojećim kupcima (čl. 6. st. 1. lit. b GDPR) i u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja ( članak 6. stavak 1. lit. f GDPR).

Naš hoster će obrađivati ​​vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje obveza pružanja usluge i slijediti naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeći host:

ujedinjene domene AG
Gautinger Strasse 10
82319 Starnberg
Njemačka

Obrada narudžbe

S gore navedenim ponuđačem sklopili smo ugovor o obradi narudžbi (AVV). Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka koji osigurava da osobne podatke posjetitelja naše web stranice obrađujemo samo u skladu s našim uputama i u skladu s GDPR-om.

3. Opći podaci i obvezni podaci

zaštita podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Kada koristite ovu web stranicu, prikupljaju se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka putem interneta (npr. kada komunicirate putem e-pošte) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj stranici je:

DiBooq GmbH

Heinrich-Mann-Allee 3b
14473 Potsdam
Telefon: +49 331 769 975 30
E-pošta: hello@dibooq.com

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

Razdoblje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno posebno razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete privolu za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. razdoblja čuvanja poreznih ili trgovačkih prava); U potonjem slučaju, brisanje se odvija nakon što ti razlozi više ne važe.

 

Napomena o prijenosu podataka u SAD i ostale treće zemlje

Koristimo, između ostalog, alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koji nisu sigurni u pogledu zaštite podataka. Ako su ti alati aktivni, vaši osobni podaci mogu biti prebačeni u te treće zemlje i tamo obrađeni. Željeli bismo istaknuti da se u tim zemljama ne može jamčiti razina zaštite podataka usporediva s EU. Na primjer, američke tvrtke dužne su predati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao subjekt podataka ne možete protiv toga pokrenuti pravne radnje. Stoga se ne može isključiti da američke vlasti (npr. tajne službe) obrađuju, procjenjuju i trajno pohranjuju vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu nadzora. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

 

Opoziv vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. U bilo kojem trenutku možete opozvati bilo koji pristanak koji ste već dali. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodi do opoziva.

 

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR)

Ako se obrada podataka temelji na čl.6.st. 1 lit. e ili f GDPR, imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije; To se također odnosi na profiliranje temeljeno na ovim odredbama. Dotična pravna osnova na kojoj se temelji obrada može se pronaći u ovoj izjavi o zaštiti podataka. Ako se usprotivite, nećemo više obrađivati ​​vaše zahvaćene osobne podatke osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili obrada služi za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ( Prigovor prema čl. 21 stavak 1. GDPR-a).

Ako se Vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog oglašavanja, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja; To se također odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim oglašavanjem. Ako se usprotivite, vaši se osobni podaci više neće koristiti u svrhe izravnog oglašavanja (prigovor prema čl. 21. st. 2. GDPR-a).

 

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođeni imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe postoji ne dovodeći u pitanje druge upravne ili sudske lijekove.

 

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite prijenos podataka izravno drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo ako je tehnički izvedivo.

 

SSL ili TLS enkripcija

Ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice. Šifriranu vezu možete prepoznati po promjeni retka adrese preglednika iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

 

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi, u svakom trenutku imate pravo na besplatnu informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka. U svakom trenutku nas možete kontaktirati u vezi s ovim ili ako imate dodatnih pitanja na temu osobnih podataka.

 

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U vezi s tim nas možete kontaktirati u bilo koje vrijeme. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

a) Ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, općenito nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja pregleda imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

b) Ako je obrada vaših osobnih podataka bila/se odvija nezakonito, možete zatražiti da se obrada podataka ograniči umjesto brisanja.

c) Ako više ne trebamo vaše osobne podatke, ali su vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili postavljanje pravnih zahtjeva, imate pravo umjesto brisanja zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka.

d) Ako uložite prigovor sukladno čl.21.st. 1 GDPR, potrebno je napraviti ravnotežu između vaših i naših interesa. Sve dok još nije jasno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

e) Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim za njihovu pohranu – smiju koristiti samo uz Vašu suglasnost ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili za važnih razloga koji se obrađuju u javnom interesu Europske unije ili države članice.

 

Prigovor na reklamne e-mailove

Ovime se uskraćuje korištenje podataka za kontakt objavljenih kao dio obveze impresuma za slanje neželjenih reklamnih i informativnih materijala. Operateri stranica izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju slanja neželjenih reklamnih informacija, kao što su spam poruke e-pošte.

 

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

 

Kolačići

Naše web stranice koriste takozvane “kolačiće”. Kolačići su male tekstualne datoteke i ne oštećuju vaš uređaj. Oni se pohranjuju na vašem uređaju ili privremeno tijekom trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišu na kraju vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili ih vaš web preglednik automatski ne izbriše.

U nekim slučajevima, kolačići tvrtki trećih strana također mogu biti pohranjeni na vašem uređaju kada uđete na našu stranicu (kolačići trećih strana). Oni nama ili vama omogućuju korištenje određenih usluga trećih strana (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni kolačići su tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz videa). Ostali kolačići koriste se za procjenu ponašanja korisnika ili prikaz oglašavanja.

Kolačići koji su potrebni za provođenje procesa elektroničke komunikacije (nužni kolačići) ili za pružanje određenih funkcija koje želite (funkcionalni kolačići, npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike) temelje se na čl.6 st. 1 lit. f GDPR se pohranjuje osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranjivanje kolačića kako bi svoje usluge pružao na tehnički ispravan i optimiziran način. Ako je zatražena suglasnost za pohranjivanje kolačića, relevantni kolačići će se pohraniti isključivo na temelju te suglasnosti (čl. 6. stavak 1. lit. a GDPR); suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito te aktivirati automatsko brisanje kolačića kada zatvorite preglednik. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Ako kolačiće koriste tvrtke treće strane ili u svrhu analize, zasebno ćemo vas obavijestiti u ovoj izjavi o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak.

 

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući podatke za kontakt koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju naknadnih pitanja. Ove podatke nećemo proslijediti bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju temeljem čl.6.st. 1 lit. b GDPR, ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR ) ako je ovo postavljeno na upit.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete privolu za pohranu ili dok svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

 

Upiti putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate putem e-pošte, telefona ili faksa, vaš zahtjev, uključujući sve proizašle osobne podatke (ime, zahtjev), pohranit ćemo i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ove podatke nećemo proslijediti bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. st. 1 lit. b GDPR, ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR ) ako je ovo postavljeno na upit.

Podaci koje nam pošaljete putem zahtjeva za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovete privolu za pohranu ili više ne vrijedi svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice zakonski propisani rokovi čuvanja – ostaju nepromijenjeni.

 

5. Alati za analitiku i oglašavanje

 

WordPress statistika

Ova web stranica koristi “WordPress statistiku” za statističku procjenu pristupa posjetitelja. Davatelj je Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, SAD.

WordPress statistika koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize ponašanja korisnika (npr. kolačići ili otisak prsta uređaja). Za analizu, WordPress statistika prikuplja, između ostalog, log datoteke (preporuka, IP adresa, preglednik itd.), podrijetlo posjetitelja web stranice (država, grad) i radnje koje su poduzeli na stranici (npr. klikovi, pregledi, Preuzimanja). Ovako prikupljeni podaci o korištenju ove web stranice pohranjuju se na poslužiteljima u SAD-u. Vaša IP adresa bit će anonimizirana nakon obrade i prije pohrane.

Korištenje ovog alata za analizu temelji se na čl.6.st. 1 lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za anonimiziranu analizu ponašanja korisnika kako bi optimizirao svoje web mjesto i oglašavanje. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost (npr. suglasnost za pohranu kolačića), obrada se provodi isključivo na temelju čl.6.st. 1 lit. GDPR; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

 

WP statistika

Ova web stranica koristi alat za analizu WP Statistics za statističku procjenu pristupa posjetitelja. Pružatelj je Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE ( https://veronalabs.com ).

Pomoću WP statistike možemo analizirati korištenje naše web stranice. WP Statistics bilježi, između ostalog, log datoteke (IP adresa, preporuka, korišteni preglednik, podrijetlo korisnika, korištena tražilica) i radnje koje su posjetitelji web stranice poduzeli na stranici (npr. klikovi i pregledi).

Podaci prikupljeni s WP Statistics pohranjuju se isključivo na našem poslužitelju.

Korištenje ovog alata za analizu temelji se na članku 6. st. 1 lit. f GDPR. Imamo legitiman interes za anonimiziranu analizu ponašanja korisnika kako bismo optimizirali i našu web stranicu i naše oglašavanje. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost (npr. suglasnost za pohranu kolačića), obrada se provodi isključivo na temelju čl.6.st. 1 lit. GDPR; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

IP anonimizacija

Koristimo WP statistiku s anonimiziranim IP-om. Vaša IP adresa bit će skraćena tako da vam se više ne može izravno dodijeliti.

Google Analytics

Ako ste dali svoj pristanak, Google Analytics 4, usluga web analize tvrtke Google LLC, koristit će se na našoj web stranici. Odgovorno tijelo za korisnike u EU je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska (“Google”). Google Analytics također koristi kolačiće koji omogućuju analizu vašeg korištenja naših web stranica. Podaci prikupljeni kolačićima o vašem korištenju ove web stranice obično se prenose na Google poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. Za to također koristimo tehničko proširenje “Google Signals”, koje omogućuje praćenje više uređaja. To omogućuje da se pojedinačni posjetitelj web stranice dodijeli različitim uređajima. Međutim, to se događa samo ako je posjetitelj prilikom posjete web-mjestu prijavljen na Googleovu uslugu i istovremeno je u postavkama svog Google računa aktivirao opciju “personalizirano oglašavanje”. Čak ni tada nam neće biti dostupni nikakvi osobni podaci ili korisnički profili; ovi nam ostaju anonimni. Ako ne želite koristiti “Google signale”, možete deaktivirati opciju “personalizirano oglašavanje” u postavkama Google računa.

U Google Analyticsu 4, anonimizacija IP adrese omogućena je prema zadanim postavkama. Zbog anonimizacije IP-a, Google će vašu IP adresu skratiti unutar država članica Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa će se prenijeti na Google poslužitelj u SAD-u i tamo skratiti. Prema Googleu, IP adresa koju prenosi vaš preglednik kao dio Google Analyticsa neće se spojiti s drugim Google podacima. Tijekom vaše posjete web stranici, vaše korisničko ponašanje se bilježi u obliku “događaja”. Događaji mogu biti:

 • Pregledi stranice
 • prvi posjet web stranici
 • Početak sjednice
 • Vaš “put klika”, interakcija s web stranicom
 • Pomicanje (čim se korisnik pomakne na dno stranice (90%))
 • Klikovi na vanjske poveznice
 • interne upite za pretraživanje
 • Interakcija s videozapisima
 • Preuzimanja datoteka
 • Oglasi viđeni/kliknuti
 • Postavka jezika

Također bilježi:

 • Vaša približna lokacija (regija)
 • Vaša IP adresa (u skraćenom obliku)
 • tehničke informacije o vašem pregledniku i uređajima koje koristite (npr. jezične postavke, razlučivost zaslona)
 • Vaš davatelj internetskih usluga
 • URL preporuke (preko koje web stranice/medija za oglašavanje ste došli na ovu web stranicu)

U naše ime, Google će koristiti ove podatke samo za procjenu vaše upotrebe web stranice pod pseudonimom i za sastavljanje izvješća o aktivnostima na web stranici. Izvješća Google Analyticsa koriste se za analizu performansi naše web stranice.

Primatelji podataka su/mogu biti

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (kao izvršitelj obrade prema čl. 28. GDPR-a)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD

Ako se podaci obrađuju izvan EU/EEA i ne postoji razina zaštite podataka koja odgovara europskom standardu, s pružateljem usluga sklopili smo ugovorne klauzule standarda EU kako bismo osigurali odgovarajuću razinu zaštite podataka. Matična tvrtka Google Ireland, Google LLC, nalazi se u Kaliforniji, SAD. Ne može se isključiti prijenos podataka u SAD i pristup američkih vlasti podacima koje Google pohranjuje. SAD se trenutno smatra trećom zemljom iz perspektive zaštite podataka. Tamo nemate ista prava kao unutar EU/EEA. Ne možete imati pravni lijek protiv pristupa vlasti.

Pravna osnova za ovu obradu podataka pomoću Google Analyticsa je vaš pristanak u skladu s. Članak 6. st. 1 str.1 lit. GDPR ili članak 49 lit. GDPR.

Svoj pristanak za korištenje Google Analyticsa možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom tako da pristupite postavkama kolačića i tamo promijenite svoj odabir. Zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole do njenog opoziva ostaje nepromijenjena. Također možete spriječiti pohranjivanje kolačića od samog početka odgovarajućim podešavanjem softvera preglednika. Međutim, ako konfigurirate svoj preglednik da odbija sve kolačiće, funkcionalnost na ovoj i drugim web stranicama može biti ograničena. Također možete spriječiti Google da prikuplja podatke koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) i da Google obrađuje te podatke

 1. Ne dajte svoj pristanak na postavljanje kolačića ili
 2. Preuzmite i instalirajte dodatak za preglednik kako biste deaktivirali Google Analytics.

Dodatne informacije o uvjetima korištenja Google Analyticsa i zaštiti podataka u Googleu možete pronaći na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ i na https://policies.google.com/? hl=de .

6. Bilteni

 

Podaci o biltenu

Ako želite primati newsletter ponuđen na web stranici, potrebna nam je vaša adresa e-pošte kao i informacije koje nam omogućuju da potvrdimo da ste vlasnik navedene adrese e-pošte i da pristajete na primanje newslettera. Ne prikupljaju se daljnji podaci ili se prikupljaju samo na dobrovoljnoj osnovi. Ove podatke koristimo isključivo za slanje traženih informacija i ne prosljeđujemo ih trećim stranama.

Podaci uneseni u obrazac za prijavu na newsletter obrađuju se isključivo na temelju vašeg pristanka (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR). Privolu za pohranu podataka, e-mail adrese i njihovu upotrebu za slanje newslettera možete opozvati u bilo kojem trenutku, primjerice putem poveznice za odjavu u newsletteru. Opoziv ne utječe na zakonitost postupaka obrade podataka koji su se već dogodili.

Podatke koje nam dostavite u svrhu pretplate na newsletter čuvat ćemo mi ili pružatelj usluge newslettera dok se ne odjavite s newslettera te će biti izbrisani s popisa za distribuciju newslettera nakon što se odjavite s newslettera ili ako svrha nije duže se primjenjuje. Zadržavamo pravo korištenja e-mail adresa s liste za distribuciju newslettera prema vlastitom nahođenju u okviru našeg legitimnog interesa u skladu s čl.6.st. 1 lit. f GDPR za brisanje ili blokiranje.

Nakon što se odjavite s popisa za distribuciju newslettera, vaša adresa e-pošte može biti pohranjena na crnoj listi od strane nas ili pružatelja usluge newslettera kako bismo spriječili buduća slanja. Podaci s crne liste koristit će se samo u tu svrhu i neće se spajati s drugim podacima. To služi i vašem i našem interesu u skladu sa zakonskim zahtjevima prilikom slanja biltena (legitimni interes u smislu čl. 6. st. 1. lit. f GDPR). Pohrana na crnoj listi nije vremenski ograničena. Možete se usprotiviti pohrani ako su vaši interesi veći od naših legitimnih interesa.

 

7. Dodaci i alati

 

YouTube s proširenom zaštitom podataka

Ova web stranica ugrađuje videozapise s YouTubea. Web mjestom upravlja Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

YouTube koristimo u načinu proširene zaštite podataka. Prema YouTubeu, ovaj način rada znači da YouTube ne pohranjuje nikakve informacije o posjetiteljima ove web stranice prije nego pogledaju video. Međutim, prošireni način zaštite podataka ne isključuje nužno prosljeđivanje podataka YouTube partnerima. To znači da se YouTube povezuje s Google DoubleClick mrežom bez obzira na to gledate li video.

Čim pokrenete YouTube video na ovoj web stranici, uspostavlja se veza s YouTube poslužiteljima. YouTube poslužitelj je obaviješten koju ste od naših stranica posjetili. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, omogućujete YouTubeu da vaše ponašanje surfanja izravno dodijeli vašem osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite sa svog YouTube računa.

Nadalje, nakon pokretanja videa, YouTube može pohraniti različite kolačiće na vaš uređaj ili koristiti usporedive tehnologije prepoznavanja (npr. otisak prsta uređaja). Na taj način YouTube može primati informacije o posjetiteljima ove web stranice. Ti se podaci, između ostalog, koriste za prikupljanje video statistike, poboljšanje korisničkog iskustva i sprječavanje pokušaja prijevare.

Ako je potrebno, daljnje operacije obrade podataka mogu se pokrenuti nakon pokretanja YouTube videa, na što nemamo utjecaja.

Korištenje YouTubea u interesu je atraktivne prezentacije naše online ponude. To predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju članka 6. st. 1 lit. GDPR; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o zaštiti podataka na YouTubeu možete pronaći u njihovoj izjavi o zaštiti podataka na:
https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 

Google web fontovi (lokalni hosting)

Ova stranica koristi takozvane web fontove koje osigurava Google za ujednačen prikaz fontova. Google Fontovi instalirani su lokalno. Nema veze s Googleovim poslužiteljima.

Za više informacija o Google Web Fontovima, pogledajte https://developers.google.com/fonts/faq
i u Googleovim pravilima o privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 

Google karte

Ova stranica koristi kartografsku uslugu Google Maps. Davatelj je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za korištenje funkcija Google Maps-a potrebno je pohraniti svoju IP adresu. Te se informacije obično prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Pružatelj ove stranice nema utjecaja na ovaj prijenos podataka. Ako je Google Maps aktiviran, Google može koristiti Google Web Fontove u svrhu jedinstvenog prikaza fontova. Kada pristupite Google kartama, vaš preglednik učitava potrebne web fontove u predmemoriju preglednika kako bi ispravno prikazao tekstove i fontove.

Korištenje Google karata je u interesu atraktivne prezentacije naše online ponude i olakšavanja pronalaženja mjesta koja označavamo na web stranici. To predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju članka 6. st. 1 lit. GDPR; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije.
Detalje možete pronaći ovdje:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Više informacija o tome kako postupamo s korisničkim podacima možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti:
https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Opće informacije

  Kontakt

  • DiBooq GmbH
  • Heinrich-Mann-Allee 3b
  • 14473 Potsdam
  • DiBooq GmbH / e-pixler NEW MEDIA GmbH
  • Edisonstr. 63, Tvornica rasvjete Aufgang E
  • 12459 Berlin
  • DiBooq GmbH
  • Calle Cedre 10, BQ2, PB2
  • 07609 Sin Veri Nou
  WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner